Petjada de Carboni


Ens enorgulleix enormement produir per mitjà de plaques solars més del 100% de l’energia que necessitem anualment.

El compromís de la nostra empresa amb el medi ambient ens ha portat a instal·lar panells fotovoltaics amb una capacitat de generació superior al consum anual mitjà de l’empresa.


Lluny de les recomanacions habituals de les empreses que expliquen que el millor ROI per a la instal·lació de plaques solars és un valor proper al 30 % de la producció anual mitjana.


Efectivament aquesta hauria estat l’opció més fàcil i econòmicament viable. Però la voluntat de poder aportar un petit gra de sorra en el desenvolupament de les capacitats del nostre país cap a les energies renovables, ens ha portat a instal·lar el major nombre de panell fotovoltaics possibles.

Creiem fermament que aquesta és la millor opció de futur, i sabem que el nostre esforç portarà enormes recompenses en les generacions futures.