Montserrat Simó S.L. és una fusteria fundada l’any 1990. De tradició familiar ebanista, els nous temps porten cap a la industrialització i mecanització per donar resposta a les necessitats creixents del sector de mobles seriats, amb grans volums de producció.