RESPONSABLE

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
 • IDENTITAT: Montserrat Simó S.L.
 • DIR POSTAL: Carrer de la Natació 26-28, nau 2. 08191 Rubí (Barcelona)
 • TELÈFON: 645987886
 • CORREU ELECTRÒNIC: info@montserratsimo.cat

FINALITAT

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 • Montserrat Simó S.L. recull dades de naturalesa personal dels seus clients i els inclou en un fitxer del que és titular, el tractament del qual està exclusivament destinat a la finalitat de gestionar les peticions enviades a través dels formularis de contacte d ella web. L’entatat responsable dels fitxers és Montserrat Simó S.L.
 • Amb la finalitat de millorar la seva experiència d’usuari, s’elaborarà un “perfil comercial”, en base a la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
Per quant de temps conservarem les seves dades?
 • Les dades peronals proporcionades es conservaran mentres no es soliciti la seva supressió per part de l’interessat.

LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
 • La base legal per al tractament de les seves dades és la voluntat de l’usuari de rebre informació sobre Montserrat Simó S.L. i els seus serveis una vegada omplerts i enviats els diferents formularis de contacte existents a la web.

DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
 • Les dades no es comunicaran a destinataris tercers.

DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • La informació rebuda per Montserrat Simó S.L. a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. Montserrat Simó S.L. observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular el REGLAMENT (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, de Protecció de Dades, i adoptarà les mesures necesàries per, en relació a les anomenades dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i per a que els seus empleats observin les anomenades prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i demés obligacions de confidencialitat vigents. Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a finalitats diferents aliens a l’objecte de la contractació dels serveis que realitza.
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Montserrat Simó S.L. està tractant dades personals que els concerneixin o no.
 • Les persones interessades tenen el dret d’accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, al seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici de la defensa de reclamacions.
 • Aquests drets podran ser exercits per l’usuari o, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, dirigida a la següent adreça: Carrer de la Natació 26-28, nau 2. 08191 Rubí (Barcelona), España.

SEGURETAT AL TRACTAMENT, PROCÉS INFORMÀTIC I CUSTÒDIA DE DADES

 • Montserrat Simó S.L. declara i garantitza que manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals conforme disposa la legislació vigent, i que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris. Tot això sense perjudici del fet que l’usuari expressament accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.